BAB: PERTAMA TURUNNYA WAHYU

101. Jabir r.a.:  Yahya bin Katsir berkata:  Aku bertanya kepada Abu Salamah bin Abdurrahman tentang wahyu pertama yang turun dari ayat Al-Qur’an, maka dijawab: Ya Ayyuhal muddatsir. Aku berkata:  Orang-orang berkata: Iqra’ bismi rabbikalladzi khalaqa.  Jawab Abu Salamah:  Aku bertanya pada Jabir bin Abdullah tentang itu, dan juga aku tegur sebagaimana katamu itu, maka Jabir berkata:  Aku tidak meriwayatkan kepadamu kecuali apa yang diceritakan oleh Rasulullah saw. kepada kami, yaitu:  Ketika aku beribadah di Hira, dan ketika telah selesai, aku turun dari Hira, tiba-tiba aku dipanggil, maka aku melihat ke kanan, ke kiri tidak ada apa-apa, melihat ke muka ke belakang, juga tidak melihat apa-apa, lalu aku melihat ke atas, terlihatlah olehku sesuatu, maka segera aku pergi kepada Khadijah dan berkata kepadanya:  Selimutilah aku dan siramkan air dingin kepadaku, maka diselimutilah aku dan diusap dengan air dingin, maka turunlah ayat : Ya ayyuhal muddatstsir. Qum fa andzir. Wa Rabbaka fakabbir. (Bukhari, Muslim).

2 thoughts on “BAB: PERTAMA TURUNNYA WAHYU”

  1. assalamualaikum wr wb
    Bagus sekali mas blognya hadistnya lengkap beserta dengan sejarah turunnya hadist.
    Saya juga baru membikin blog kumpulan hadist tapi masih sedikit,harap mas mau juga berkunjung dan bertukar link sama saya,ini blog saya

    Terima kasih mas…wassalam

  2. Pingback: Para Pelayan dan Maula Rasulullah Saw - Bukhari Muslim

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top