KITAB I’TIKAF ; BAB : ANJURAN SUPAYA RAJIN MENCARI LAILATUL QADAR PADA MALAM-MALAM GANJIL PADA SEPULUH TERAKHIR BULAN RAMADHAN

730. ‘Aisyah r.a. berkata: Adalah Nabi saw. jika telah tanggal 21 Ramadhan yaitu sepuluh terakhir Ramadhan, maka beliau mengeratkan ikat sarungnya, dan bangun semalam suntuk serta membangunkan keluarganya. (Bukhari, Muslim).

1 thought on “KITAB I’TIKAF ; BAB : ANJURAN SUPAYA RAJIN MENCARI LAILATUL QADAR PADA MALAM-MALAM GANJIL PADA SEPULUH TERAKHIR BULAN RAMADHAN”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top