KITAB PUASA ; BAB: ADA KALANYA BULAN ITU DUA PULUH SEMBILAN HARI

658. Ummu Salamah r.a. berkata: Nabi saw. ketika bersumpah tidak akan masuk kepada istrinya selama sebulan, kemudian ketika telah berjalan dua puluh sembilan hari, maka Nabi saw. masuk di waktu pagi atau sore pada mereka, dan ketika ditanya: Ya Nabiyullah, engkau bersumpah tidak masuk selama sebulan? Jawab Nabi saw.: Sesungguhnya ada kalanya bulan itu dua puluh sembilan hari. (Bukhari, Muslim).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top