KITAB PUASA ; BAB : BOLEH PILIH BERPUASA ATAU TIDAK DALAM BEPERGIAN

684. ‘Aisya r.a. berkata: Hamzah bin Amr Al-Aslami r.a. bertanya kepada Nabi saw.: Apakah boleh aku puasa dalam bepergian? Sebab ia sering puasa. Jawab Nabi saw.: Jika engkau suka (ringan) puasalah, jika tidak maka berbukalah (tidak puasa). (Bukhari, Muslim).

685. Abud Darda’ r.a. berkata: Ketika keluar dalam bepergian bersama Nabi saw. di musim kemarau sehingga orang-orang terpaksa meletakkan tangan di atas kepalanya karena sangat panas, dan ketika itu tidak ada orang yang puasa kecuali Nabi saw. dan Abdullah bin Rawahah. (Bukhari, Muslim).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top