KITAB PUASA ; BAB : BOLEH PUASA ATAU TIDAK PUASA BAGI ORANG MUSAFIR YANG TIDAK UNTUK MAKSIAT

680. Ibu Abbas r.a. berkata: Rasulullah saw. keluar ke Makkah di bulan Ramadhan, maka beliau berpuasa sehingga sampai di Kadid maka beliau tidak puasa, dan sahabat juga ikut berbuka (tidak puasa). (Bukhari, Muslim).

Kadid suatu tempat tujuh marhalah dari Madinah dan dua marhalah dari Makkah (kira-kira tiga ratus km dari Madinah).

681. Jabir bin Abdillah r.a. berkata: Ketika Rasulullah saw. sedang bepergian dengan sahabatnya tiba-tiba melihat ada orng-orang berdesakan dan ada orang yang dipayungi, maka Nabi saw. bertanya: Apakah itu? Jawab sahabat: Itu orang puasa. Maka sabda Nabi saw.: Tidak termasuk taat (amal yang baik) puasa dalam bepergian. (Bukhari, Muslim).

682. Anas bin Malik r.a. berkata: Kami bepergian bersama Nabi saw. maka yang puasa tidak mencela yang tidak puasa, demikian pula yang tidak puasa tidk mencela yang puasa. (Bukhari, Muslim).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top