KITAB : TANDA TANDA HARI KIAMAT & BERBAGAI FITNAH (UJIAN) ; BAB : LAMANYA DAJJAL DI BUMI

1860. Anas bin Malik r.a. berkata: Nabi saw. bersabda: Tiada suatu negeri melainkan akan diinjak (didatangi) Dajjal kecuali Makkah dan Madinah tiada suatu dari jalannya (pintunya) melainkan dijaga oleh Malaikat yang berbaris, kemudian Madinah bergerak tiga kali, maka keluar dari padanya tiap-tiap orang kafir dan munafik. (Bukhari, Muslim).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top